Tháng Hai - 2019

Tháng Chạp (đ) – Tháng Giêng (t) - Kỷ Hợi

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý chung: Cầu cho các nạn nhân của việc buôn người.

Xin cho mọi người quảng đại đón tiếp các nạn nhân của tệ buôn người, các nạn nhân bị cưỡng ép hành nghề mại dâm, và các nạn nhân của bạo lực.

01  27  X  Thứ Sáu Tuần III Thường Niên.

Ca vịnh tuần III.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Hr 10,32-39; Mc 4,26-34.

02  28  Tr  Thứ Bảy. DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ, lễ kính. 

Hôm nay các tín hữu nghênh đón Chúa đến, tuyên xưng như ông Si-mê-on, người đã nhận ra Đức Kitô là “Ánh sáng chiếu soi dân ngoại.” Có thể làm phép nến và các tín hữu tiến vào trong nhà thờ với nến sáng trong tay (Xem Sách Lễ Rôma).

Ngày cầu cho đời thánh hiến (1997): Ngày cầu cho đời thánh hiến làm cho chúng ta cảm nhận được giá trị chứng tá của những người thánh hiến cho Chúa, khi thực thi các lời khuyên Phúc Âm. Đồng thời việc cử hành này cũng nên dịp thuận lợi cho những người thánh hiến khẳng định lại việc dấn thân, và làm cho những tâm hồn hiến dâng được trở nên sinh động hơn.

Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. 

Thánh Gio-an Tê-ô-phan Vê-na Ven (Jean Théophane Vénard), Linh mục (U1861), Tử đạo.

Ml 3,1-4 (hoặc Hr 2,14-18); Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

03  29  X  CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Xứ Thái Hà, Bình Cách, Cao Đường và họ An Xá chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh thánh Bơ-la-xi-ô (Blaise), Giám mục, Tử đạo; thánh An-ga-ri-ô, Giám mục.

Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Gr 1,4-5.17-19; 1Cr 12,31-13,13 (hoặc 1Cr 13,4-13); Lc 4,21-30. 

Cùng nhau học giáo lý

164. Hỏi: Làm thế nào để dấn thân cho sự hợp nhất?

Thưa: Lòng khao khát muốn tái lập sự hợp nhất giữa tất cả các người Kitô hữu là một hồng ân của Ðức Kitô và là một lời kêu gọi của Chúa Thánh Thần. Khao khát này liên quan đến toàn thể Hội thánh và được thực hiện bằng việc sám hối tận đáy lòng, cầu nguyện, nhìn nhận lẫn nhau là anh em và đối thoại thần học.

165. Hỏi: Hội thánh có đặc tính là thánh thiện theo nghĩa nào?

Thưa: Hội thánh có đặc tính thánh thiện, vì Thiên Chúa chí thánh là tác giả của Hội thánh. Ðức Kitô đã tự nộp mình vì Hội thánh, để thánh hóa Hội thánh và làm cho Hội thánh có khả năng thánh hóa. Chúa Thánh Thần ban sự sống cho Hội thánh bằng tình yêu. Trong Hội thánh có tất cả các phương tiện cứu độ. Sự thánh thiện là ơn gọi của từng người trong Hội thánh và là mục đích của mọi hoạt động của Hội thánh. Trong Hội thánh có Ðức Trinh Nữ Maria và rất nhiều vị thánh là gương mẫu và là những đấng chuyển cầu cho Hội thánh. Sự thánh thiện của Hội thánh là suối nguồn cho sự thánh hóa các con cái mình, những người đang sống trên trần gian, tất cả đều tự nhận mình là kẻ tội lỗi và luôn cần sám hối và thanh tẩy.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

04  30  X  Thứ Hai Tuần IV Thường Niên. 

Hr 11,32-40; Mc 5,1-20.

05  01/01  Đ  Thứ Ba Tuần IV Thường Niên.

Thánh A-ga-ta, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.

(Tr)  TẾT NGUYÊN ĐÁN-KỶ HỢI

Ngày Mồng Một Tết.

Cử hành các Thánh lễ theo lễ Tết Nguyên Đán, Kinh phụng vụ theo lễ thánh A-ga-ta, Trinh nữ, Tử đạo. 

Cầu bình an cho năm mới.

Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

Lễ Năm Mới: St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34. (hoặc: Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48. hoặc:

Is 11,1-9; Cl 3,12-17; Ga 14,23-27). 

06  02  Đ  Thứ Tư Tuần IV Thường Niên.

Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, Tử đạo tại Nhật Bản, lễ nhớ.

(Tr)  Ngày Mồng Hai Tết.

Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ.

Cử hành Thánh lễ theo lễ ngày Mồng Hai Tết, Kinh phụng vụ theo lễ thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, Tử đạo.

Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

07  03  X  Thứ Năm Tuần IV Thường Niên.

(Tr) Ngày Mồng Ba Tết. Xin Chúa thánh hoá công ăn việc làm.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.   

St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30. 

08  04  X  Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên.

(Tr) Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni.

(Tr) Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, (Trinh nữ).

Hr 13,1-8; Mc 6,14-29.

09  05  X  Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Hr 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.

10  06  X  CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Xứ Đạo Truyền, Tân Hội, Tường Loan, Tràng Châu, họ Mai Lĩnh và họ Vũ Xá chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ Thánh Cô-lát-ti-ca, Trinh nữ. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời

(D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11 (hoặc 1Cr 15,3-8.11); Lc 5,1-11.

Cùng nhau học giáo lý

166. Hỏi: Tại sao Hội thánh được gọi là công giáo?

Thưa: Hội thánh có đặc tính là công giáo, nghĩa là phổ quát, vì Ðức Kitô hiện diện trong Hội thánh. “Ở đâu có Ðức Kitô Giêsu, ở đó có Hội thánh Công giáo” (Thánh Inhaxiô Antiôkia). Hội thánh loan báo sự toàn diện và toàn vẹn của đức tin. Hội thánh gìn giữ và quản lý tất cả các phương tiện cứu độ. Hội thánh được sai đến với mọi dân tộc ở mọi thời đại và mọi nền văn hóa của họ.

167. Hỏi: Giáo hội địa phương có phải công giáo không?

Thưa: Mỗi Giáo hội địa phương (nghĩa là một giáo phận hoặc giáo khu) đều là công giáo, được hình thành bởi cộng đoàn các người Kitô hữu, cùng hiệp thông trong đức tin và trong các Bí tích với Giám mục của họ, là người được tấn phong trong chuổi kế nhiệm tông truyền, và với Giáo hội Rôma là giáo hội “đứng đầu về mặt đức ái” (thánh Ignatio Antiôkia).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011). 

11  07  X  Thứ Hai Tuần V Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ Lộ Đức.

St 1,1-19; Mc 6,53-56.

12  08  X  Thứ Ba Tuần V Thường Niên.

St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13.

13  09  X  Thứ Tư Tuần V Thường Niên.

Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc, Linh mục (U1859), Tử đạo.

St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.

14  10  Tr  Thứ Năm Tuần V Thường Niên.

Thánh Xy-ri-lô, đan sĩ và thánh Mê-tô-đi-ô, Giám mục, lễ nhớ.

St 2,18-25; Mc 7,24-30.

15  11  X  Thứ Sáu Tuần V Thường Niên.

St 3,1-8; Mc 7,31-37.

16  12  X  Thứ Bảy Tuần V Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy.

St 3,9-24; Mc 8,1-10.

17  13  X  CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Phú Đa, An Khoái, Vân Đình, Mường Tre và họ Châu Thủy chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Gr 17,5-8; 1Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26.

Cùng nhau học giáo lý

168. Hỏi: Ai thuộc về Hội thánh Công giáo?

Thưa: Tất cả mọi người, dưới nhiều hình thức khác nhau, đều thuộc về hay hướng đến sự hợp nhất công giáo của dân Thiên Chúa. Người hoàn toàn thuộc về Hội thánh Công giáo là người, nhận được Thánh Thần của Ðức Kitô, kết hợp với Hội thánh bằng các dây liên kết là việc tuyên xưng đức tin, các Bí tích, sự hướng dẫn của giáo phẩm và sự hiệp thông. Những người đã được Rửa tội nhưng không thực hiện đầy đủ sự hợp nhất công giáo thì cũng hiệp thông một cách nào đó, tuy là hiệp thông không trọn vẹn, với Hội thánh Công giáo.

169. Hỏi: Hội thánh Công giáo liên hệ với dân Do Thái như thế nào?

Thưa: Hội Thánh Công giáo công nhận liên hệ của mình với dân Do Thái vì Thiên Chúa đã tuyển chọn dân này, trước tất cả mọi dân khác, để đón nhận Lời Ngài. Chính dân Do Thái “được Thiên Chúa nhận làm con, được Ngài cho thấy vinh quang, ban tặng các Giao ước, lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa; họ là con cháu các tổ phụ, và chính Ðức Kitô, xét theo huyết thống, cũng cùng một nòi giống với họ” (Rm 9,4-5). Khác với các tôn giáo khác không thuộc Kitô giáo, đức tin Do Thái đã là lời đáp trả cho Mạc khải của Thiên Chúa trong Giao Ứơc Cũ.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011). 

18  14  X  Thứ Hai Tuần VI Thường Niên.

St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.

19  15  X  Thứ Ba Tuần VI Thường Niên.

St 6,5-8;7,1-5.10; Mc 8,14-21.

20  16  X  Thứ Tư Tuần VI Thường Niên.

St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26.

21  17  X  Thứ Năm Tuần VI Thường Niên.

(Tr) Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, Giám mục, Tiến sỹ Hội Thánh.

St 9,1-13; Mc 8,27-33.

22  18  Tr  Thứ Sáu. LỄ TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Hôm nay kỷ niệm ngày Đức Hồng Y Phao-lô Giuse Phạm Đình Tụng qua đời (2009), chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài.

Có thể cử hành lễ an táng.

1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

23  19  Đ  Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên.

Thánh Pô-li-ca-pô, giám mục, tử đạo, lễ nhớ.

Hr 11,1-7; Mc 9,2-13.

24  20  X  CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Xứ Xuân Bảng, Đồng Sơn, Cát Thuế, Họ Cốc Trung, Họ Chuôn Trung chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38.

Cùng nhau học giáo lý

170. Hỏi: Liên hệ giữa Hội thánh Công giáo với các tôn giáo ngoài Kitô giáo như thế nào?

Thưa: Trước hết, đó là mối liên hệ về nguồn gốc và cứu cánh chung của toàn thể nhân loại. Hội thánh Công giáo nhìn nhận những gì tốt lành và chân thật trong các tôn giáo khác đều xuất phát từ Thiên Chúa. Ðó là một tia phản chiếu chân lý của Ngài. Ðiều này có thể chuẩn bị cho việc đón nhận Tin Mừng và thúc đẩy đến sự hợp nhất nhân loại trong Hội thánh của Ðức Kitô.

171. Hỏi: Câu khẳng định “Ngoài Hội thánh không có ơn cứu độ” có nghĩa gì?

Thưa: Câu này muốn nói rằng ơn cứu độ xuất phát từ Ðức Kitô-là-Ðầu thông qua trung gian là Hội thánh, thân thể Người. Những ai biết rằng Hội thánh được Ðức Kitô thiết lập và cần thiết cho ơn cứu độ mà không muốn bước vào hay không muốn gắn bó với Hội thánh, thì sẽ không được cứu độ. Ngoài ra, nhờ Ðức Kitô và Hội thánh Người, những người, không vì lỗi mình mà không biết Tin Mừng của Ðức Kitô và Hội thánh Người, nhưng chân thành đi tìm Thiên Chúa và dưới ảnh hưởng của ân sủng, cố gắng thực hiện ý Thiên Chúa qua sự hướng dẫn của lương tâm, vẫn có thể đạt được ơn cứu độ muôn đời.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011). 

25  21  X  Thứ Hai Tuần VII Thường Niên.

Hc 1,1-10; Mc 9,14-29.

26  22  X  Thứ Ba Tuần VII Thường Niên.

Hc 2,1-11; Mc 9,30-37.

27  23  X  Thứ Tư Tuần VII Thường Niên.

Hc 4,11-19 (12-22); Mc 9,38-40.

28  24  X  Thứ Năm Tuần VII Thường Niên.

Hc 5,1-8 (1-10); Mc 9,41-50.

 


Nguồn: https://tonggiaophanhanoi.org/tu-lieu/phung-vu/


Ý CẦU NGUYỆN
Tháng 7/2019: Ý nguyện chung cầu cho Công lý
Xin cho những ai hành xử công lý biết thực thi một cách liêm chính, đừng để những gì bất công đang thịnh hành trên thế giới này trở thành phán quyết cuối cùng
CÁC DỊP LỄ
- 07/07: Mừng 20 linh mục của Cha Tuyên úy Simon Nguyễn Đức Thắng
- 13 và 14/7: Hội Chợ Hè 2019
- 28/7: Thầy Sáu Phaolô Lý Trọng Song mừng Thọ 90 tuổi và mừng 30 năm phục vụ Thiên Chúa trong chức vụ phó tế.
Lịch phụng vụ
Linh Phuc Vu
  Nối kết