SUY NIỆM TIN MỪNG TUẦN 4 MÙA CHAY - A – 22.03.2020

TIN MỪNG: Ga 9, 1-41 (bài dài)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh, khiến anh mù từ khi mới sinh?" Chúa Giêsu đáp: "Không phải anh cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa tỏ ra nơi anh. Bao lâu còn ban ngày, Ta phải làm những việc của Ðấng đã sai Ta. Ðêm đến không ai có thể làm việc được nữa. Bao lâu Ta còn ở thế gian, Ta là sự sáng thế gian". Nói xong, Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy và bảo: "Anh hãy đến hồ Silôê mà rửa" (chữ Silôê có nghĩa là được sai). Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được.

Những người láng giềng và những kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: "Ðó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?" Có kẻ nói: "Ðúng hắn!" Lại có người bảo: "Không phải, nhưng là một người giống hắn". Còn anh ta thì nói: "Chính tôi đây". Họ hỏi anh: "Làm thế nào mắt anh được sáng?" Anh ta nói: "Người mà thiên hạ gọi là Giêsu đã làm bùn xức mắt tôi và bảo: Ngươi hãy đến hồ Silôê mà rửa. Bấy giờ tôi đi, tôi rửa và tôi trông thấy". Họ lại hỏi: "Ngài ở đâu?" Anh thưa: "Tôi không biết".

Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái, lý do tại Chúa Giêsu hoà bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm ngày Sabbat. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng mắt? Anh đáp: "Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được sáng mắt". Mấy người biệt phái nói: "Người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sabbat". Mấy kẻ khác lại rằng: "Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?" Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: "Còn anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Ðó là một tiên tri".

Nhưng người Do-thái không muốn tin anh đã mù và đã được khỏi trước khi đòi cha mẹ anh đến. Họ hỏi hai ông bà: "Người này có phải là con hai ông bà mà ông bà bảo bị mù từ khi mới sinh không? Do đâu mà bây giờ nó lại trông thấy?" Cha mẹ y thưa rằng: "Chúng tôi xác nhận đây chính là con chúng tôi, và nó đã bị mù từ khi mới sinh. Nhưng làm sao mà bây giờ nó trông thấy, và ai đã mở mắt cho nó thì chúng tôi không biết. Nó khôn lớn rồi, các ông hãy hỏi nó, nó sẽ tự thưa lấy". Cha mẹ anh ta nói thế bởi sợ người Do-thái, vì người Do-thái đã bàn định trục xuất khỏi hội đường bất cứ ai dám công nhận Chúa Giêsu là Ðấng Kitô. Chính vì lý do này mà cha mẹ anh ta nói: "Nó khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó".

Lúc ấy người Do-thái lại gọi người trước kia đã mù đến và bảo: "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa! Phần chúng ta, chúng ta biết người đó là một kẻ tội lỗi". Anh ta trả lời: "Nếu đó là một người tội lỗi, tôi không biết; tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi mù và bây giờ tôi trông thấy". Họ hỏi anh: "Người đó đã làm gì cho anh? Người đó đã mở mắt anh thế nào?" Anh thưa: "Tôi đã nói và các ông đã nghe, các ông còn muốn nghe gì nữa? Hay là các ông cũng muốn làm môn đệ Ngài chăng?" Họ liền nguyền rủa anh ta và bảo: "Mày hãy làm môn đệ của người đó đi, còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của Môsê. Chúng ta biết Thiên Chúa đã nói với Môsê, còn người đó chúng ta không biết bởi đâu mà đến". Anh đáp: "Ðó mới thật là điều lạ: người đó đã mở mắt cho tôi, thế mà các ông không biết người đó bởi đâu. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa, thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời. Xưa nay chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì đã không làm được gì". Họ bảo anh ta: "Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?" Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài.

Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ta ra ngoài, nên khi gặp anh, Người liền bảo: "Anh có tin Con Thiên Chúa không?" Anh thưa: "Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?" Chúa Giêsu đáp: "Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh". Anh ta liền nói: "Lạy Ngài, tôi tin", và anh ta sấp mình thờ lạy Người. Chúa Giêsu liền nói: "Chính vì để luận xét mà Ta đã đến thế gian hầu những kẻ không xem thấy, thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy, sẽ trở nên mù". Những người biệt phái có mặt ở đó liền nói với Người: "Thế ra chúng tôi mù cả ư?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu các ngươi mù, thì các ngươi đã không mắc tội; nhưng các ngươi nói "Chúng tôi xem thấy", nên tội các ngươi vẫn còn".

SUY NIỆM: Giã từ bóng tối

Phúc âm vào Chúa Nhật tuần này tường thuật việc Chúa Giêsu giúp cho người mù được sáng mắt trở lại và Ngài đã làm phép lạ này vào ngày sabát. Việc chữa lành khá kỳ lạ là Ngài “đã nhổ nước miếng của Ngài xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù rồi bảo anh ta ‘Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa’, vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thầy được” (Ga 4,6-7)

Việc chữa lành tưởng đâu đơn giản nhưng sau này nổ ra tranh cãi kinh khủng giữa người mù đã được sáng mắt và cộng đồng người Do Thái. Với anh này người đã giúp anh sáng mắt phải là người đến từ Thiên Chúa và anh khẳng định ‘Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến thì ông ta chẳng làm được gì.” Điều khẳng định này đã khiến cả cộng đồng Do Thái nổi trận lôi đình và trục xuất anh khỏi hội đường. Kết thúc câu chuyện anh đã gặp Chúa Giêsu, Đấng đã chữa lành cho anh và anh đã tin nhận Chúa Kitô. Với Chúa, Ngài không chỉ dừng lại ở phép lạ thể xác, Ngài còn dẫn chúng ta đi xa hơn nữa đó là phép lạ tâm linh. Ngài nói ‘Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù’ (Ga 4,39). Đoạn Kinh Thánh này rất hấp dẫn và được tường thật như một câu chuyện, có đầu có đuôi, có diễn tiến nhịp nhàng và nêu bật được trọng tâm của Lời Chúa, đó là quyền năng vô biên của Thiên Chúa đứng trước mọi vấn nạn của con người.

Chúng ta thật may mắn, sinh ra làm người, được Chúa ban cho đôi mắt để nhìn thấy được các kỳ quang rực rỡ của tạo vật, của các công trình của Thiên Chúa. Thỉnh thoảng, đi trên đường phố, thấy vài người mù đi đường với cây gậy để dò dẫm đường xá và có chú khuyển đi bên cạnh để phụ giúp, chúng ta mới nếm cảm trọn vẹn niềm hạnh phúc chúng ta đang được đó là được Chúa ban tặng cho đôi mắt. Thật tuyện vời khi nhận ra được hồng phúc này. Nhưng với Chúa chắc chắn Ngài không muốn chúng ta dừng lại ở hồng phúc chóng qua này, mà phải tiến xa hơn để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, hạnh phúc trong nước hằng sống của Ngài, hạnh phcú đó chỉ có thể đạt được khi chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta đang bất hạnh, đang sống trong bóng đêm của tội lỗi. Chính trong bóng đêm này còn kinh khủng hơn bóng đêm mà người mù thể xác nếm cảm. Bài đọc II tuần này thánh Phaolô trong thơ gửi cho cộng đoàn Êphêsô đã chỉ rõ cho chúng ta thấy là chúng ta mù khi chúng ta sống ngược với sự lương thiện, công chính và chân thật, hay ngược lại ý định của Thiên Chúa. Hay nói khác đi khi sống trong gian tà, giả dối, lừa bịp, kêu căng, tự phụ, tham lam v.v.. là khi chúng ta đang sống trong ăm tối, trong mù lòa. Vậy hãy theo lời khuyên của thánh Phaolô “tỉnh giấc đi hỡi người còn đang ngủ, từ chốn tử vong trỗ dậy đi nào. Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi.” Chúa sẽ cho chúng ta thấy, không bằng nước miếng và bùn đất nữa, nhưng bằng quyét tâm của mỗi người, đó là giã từ bóng tối. Amen.Ý CẦU NGUYỆN
Trong thời điểm virus corona đang gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp thế giới, chúng ta hiệp lời cầu xin Thiên Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta. Xin Ngài xót thương và sớm đẩy lùi bệnh dịch. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các nhà chức trách trên thế giới đang dùng mọi biện pháp để đương đầu với căn bệnh, cầu nguyện cho các bác sỹ, y tá đang vất vả phục vụ các bệnh nhân, cầu nguyện cho những người đã và đang bị nhiễm bệnh, cầu nguyện cho những người đã qua đời vì căn bệnh này, và cầu nguyện cho mỗi người chúng ta được bình an.
CÁC DỊP LỄ
Vì tình hình dịch bệnh, trong thời gian này sẽ không có các thánh lễ vào ngày Chúa Nhật và ngày thường. Mọi người có thể tham dự thánh lễ trên internet. Trong thời gian này, luật buộc tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật và lễ trọng sẽ được gỡ bỏ. Chúng ta được mời gọi dành thời gian ở nhà để cầu nguyện và kết hiệp cùng Chúa.
Lịch phụng vụ
  Nối kết