SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN – B

23.9.2018

Tin Mừng: Mác-cô 9, 30-37

Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

Image result for jesus with children images

Suy niệm: Tham vọng – đúng hay sai?

Tham vọng phải chăng là một điều không tốt? Thật ra, có tham vọng là một điều tốt để giúp đạt được các mục tiêu, làm thật tốt điều phải làm. Thế nhưng, tham vọng có thể thoát khỏi tầm kiểm soát. Nó có thể khiến chúng ta quên mất mọi thứ khác trong lúc đang theo đuổi thành công trong công việc hoặc sự nghiệp.

Thế nên, chúng ta cần phải thận trọng khi hy sinh những gì mình có để theo đuổi các mục tiêu đặt ra. Chúng ta có thể hy sinh đời sống gia đình, sự công bình, lòng nhân hậu, và thậm chí ngay cả mạng sống. Lái xe với một đầu óc tham vọng có thể khiến chúng ta cư xử nguy hiểm với những người lái xe khác. Chúng ta được lợi điều gì nếu chúng ta có cả thế giới nhưng đánh mất chính mình?

Trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy các tông đồ tranh giành nhau xem ai là người đứng đầu trong vương quốc của Chúa Giêsu. Xem ra họ chẳng giúp nhau xây dựng gì cả. Việc các tông đồ bị tính ích kỷ và tham vọng sai lầm thúc đẩy cho thấy họ chẳng học được gì cả từ thầy Giêsu. Nó cho thấy họ không hiểu gì hết về sứ mạng của Chúa Giêsu. Vì thế, Chúa Giêsu đã gọi họ lại và dạy cho họ bài học về ý nghĩa của sự cao cả thật sự.

Chúa Giêsu không xóa bỏ tham vọng. Nhưng hơn thế nữa, Ngài tái định nghĩa nó. Đối với tham vọng làm chủ người khác, ngài đưa tham vọng quay trở về với việc phục mục người khác. Đối với tham vọng bắt người khác làm theo ý mình, Ngài muốn cho thấy tham vọng là phải làm mọi thứ cho người khác. Không phải Ngài kết an tham vọng, nhưng Ngài kết án loại tham vọng sai lầm.

Tham vọng sai lầm sẽ phá vỡ sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Nó đưa tới lòng ghen tỵ và tính ích ích. Nó có thể sản sinh ra tất cả các hành vi xấu xa. Biết bao nhiêu bạo lực và tội ác trong xã hội gây nên bởi lòng tham lam và ích kỷ. Tính tư lợi tạo nên xung đột và thường gây ra chia rẽ đầy đau xót.

Có một loại tham vọng tốt mà các kitô hữu không nên chối từ. Chúa Giêsu không bảo các tông đồ là họ không nên tìm kiếm địa vị cao trọng trong vương quốc của Ngài. Ngài chỉ cho họ thấy nơi có thể tìm thấy địa vị cao cả thật sự. Địa vị đó không phải tìm được từ việc làm chủ người khác, nhưng nơi việc phục vụ mọi người, đặc biệt những người yếu thế trong cộng đoàn.

Phục vụ cho những người cao trọng thì quá dễ dàng, bởi vì chúng ta muốn được vinh dự khi có sự nối kết với họ, và ngay cả để có cơ hội được thưởng công. Nhưng, việc phục vụ thật sự là phục vụ cho những người bé nhỏ, những người mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ được trả công. Chúa Giêsu nói “ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.” “Đón tiếp” có nghĩa là yêu mến việc phục vụ. Ở đây, ‘một em nhỏ’ tượng trưng cho những người yếu thế nhất, nhỏ bé nhất trong cộng đoàn, những người cần được phục vụ nhất. Việc phục vụ hướng đến những người nhỏ bé nhất là một việc làm cao cả. Trong ngày phán xét, Chúa sẽ nói với chúng ta: “Bất cứ điều gì anh em làm cho một trong những người bé nhỏ nhất này, là anh em làm cho chính Ta.”

Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta. Mặc dù Ngài có quyền uy nơi chính mình, Ngài chẳng bao giờ sử dụng uy quyền để thống trị người khác. Thay vào đó, Ngài dùng quyền bính đó để phục vụ người khác. Ngài hướng đến phục vụ những người nghèo khổ, người bệnh tật, người bị thương tật, những người bị xã hội loại trừ….

Những người cao trọng thật sự, không phải là người đề cao chính mình và tìm kiếm lợi ích cho mình, nhưng là người đề cao người khác và dấn thân mình tìm kiếm lợi ích cho họ.

Phục vụ ám chỉ rằng chúng ta dành bản thân mình cho người khác. Chúng ta vì người khác. Để phục vụ, chúng ta phải tự xóa mình đi. Người làm tôi tớ phải thấy rằng đó là điều tất nhiên.

Chuyển ngữ từ ‘New Sunday and Sunday Holy Day Liturgies’, Flor McCarthyÝ CẦU NGUYỆN
Tháng 7/2019: Ý nguyện chung cầu cho Công lý
Xin cho những ai hành xử công lý biết thực thi một cách liêm chính, đừng để những gì bất công đang thịnh hành trên thế giới này trở thành phán quyết cuối cùng
CÁC DỊP LỄ
- 07/07: Mừng 20 linh mục của Cha Tuyên úy Simon Nguyễn Đức Thắng
- 13 và 14/7: Hội Chợ Hè 2019
- 28/7: Thầy Sáu Phaolô Lý Trọng Song mừng Thọ 90 tuổi và mừng 30 năm phục vụ Thiên Chúa trong chức vụ phó tế.
Lịch phụng vụ
Linh Phuc Vu
  Nối kết