Cầu cho việc phục vụ hòa bình: xin cho ngôn ngữ của con tim và đối thoại luôn vượt trội ngôn ngữ của vũ khí.

THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC

Vào ngày Chúa Nhật 18-6-2017 vừa qua, cũng là lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Đức Giám Mục Nicholas Hudson – Giám Mục phụ tá Tổng Giáo phận Westminster, đã đến dâng thánh lễ bí tích thêm sức cho 25 em giáo lý và các anh chị trong cộng đoàn công giáo Việt Nam tại London.

Trong số 25 ứng viên thêm sức có 16 em đến từ lớp Thêm Sức của trường Giáo Lý, số còn lại là các anh chị em tân tòng.

Theo Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, Bí tích Thêm Sức cùng với bí tích Thánh Tẩy và Thánh Thể hợp thành một thể thống nhất gồm "ba bí tích khai tâm Ki-tô giáo". Vì thế, việc lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức là nhằm hoàn thiện ân sủng của Bí tích Thánh Tẩy. Đồng thời, nhờ ơn bí tích Thêm Sức, các tín hữu gắn bó với Hội Thánh cách hoàn hảo hơn và được dư đầy sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần; do đó, họ càng có bổn phận khẩn thiết hơn phải loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm, như những chứng nhân đích thực của Chúa Ki-tô (x. SGLHTCG số 1285).

Nghi thức của Bí tích Thêm Sức bao gồm :

- Giới thiệu các ứng viên

- Đức Giám Mục ban huấn từ

- Các ứng viên lặp lại lời tuyên hứa lúc chịu phép Rửa Tội

- Đức Giám Mục đặt tay ban Thánh Thần

- Các ứng viên được xức dầu thánh

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng để cầu nguyện cho các ứng viên. Các em lớp Thêm Sức cũng phụ trách các phần việc phụng vụ trong thánh lễ như là đọc sách, lời nguyện tín hữu, dâng của lễ. Vào cuối thánh lễ, Đức Giám Mục Nicholas Hudson đã bày tỏ tâm tình cám ơn đến với cộng đoàn vì lòng yêu mến và sự tiếp đón nồng hậu cộng đoàn dành cho ngài.

Đây là danh sách các ứng viên được lãnh nhận bí tích Thêm Sức :

1. Joseph, Tony Quang Tuan Dinh

2. Michael, Quang Ba Le

3. Paul, Phuoc Dinh Le

4. Peter, Kien Hoang Le

5. Veronica, Rebecca Quynh Anh Le

6. Paul, Kalvin Tuan Khang Luc

7. Anne, Mary Vy Gia Ly

8. Paul, Sean Duc Dat Nguyen

9. Luke, Hoang Quoc Nguyen

10. Martin, Huy Quoc Nguyen

11. Peter, Minh Quang Nguyen

12. Mary, Emily Thao Thu Nguyen

13. Mary, Rachel Quynh Nguyen

14. Mary, Diem Quynh Thi Pham

15. Mary, Lucy Quynh Anh Nguyen

16. Mary, Christina Quynh Trang Nguyen

17. Mary, Yen Hoang Nguyen

18. Dominic, Hung Manh Do

19. Peter, Dan Van Hoang

20. Peter, Tuan Tri Nguyen

21. Joseph, Long Duc Doan

22. Mary, Tuyet Thi Bui

23. Paul, Minh Hoang

24. Mary, Nhung Thi Phan

25. Mary, Huang Thi Vi

>Xin xem thêm một vài hình ảnh về Thánh lễ Thêm Sức.LỜI CHÚA
THÁNG 11/2018
Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩa lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
Lịch phụng vụ
Linh Phuc Vu
  Nối kết