Cầu cho sứ vụ của giáo dân: Xin cho các Kitô hữu giáo dân biết hoàn thành sứ vụ đặc biệt của mình, khi dùng óc sáng tạo để đương đầu với những thách đố của thế giới hôm nay.


HỌC KỲ
CHÚA NHẬT

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ NIÊN HỌC 2017-2018

10.09.2017

Khai Giảng

17.09.2017

Học

24.09.2017

Học

01.10.2017

Học

08.10.2017

Học

15.10.2017

Học

22.10.2017

Nghỉ Giữa Học Kỳ

29.10.2017

Học

05.11.2017

Học

12.11.2017

Học

19.11.2017

Nghỉ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

26.11.2017

Học

03.12.2017

Học

10.12.2017

Học

17.12.2017

Văn Nghệ Giáng Sinh

24.12.2017

Nghỉ Lễ GIÁNG SINH

31.12.2017

II

07.01.2018

Học

14.01.2018

Học

21.01.2018

Học

28.01.2018

Nghỉ - Lễ Giỗ Đức Ông

04.02.2018

Học

11.02.2018

Học

18.02.2018

Nghỉ giữa học kỳ - Nghỉ TẾT NGUYÊN ĐÁN

25.02.2018

Học

04.03.2018

Học

11.03.2018

Học

18.03.2018

Học

25.03.2018

Học - Lễ Lá

01.04.2018

Nghỉ Lễ PHỤC SINH

08.04.2018

III

15.04.2018

Học

22.04.2018

Nghỉ – London Marathon

29.04.2018

Học

06.05.2018

Học

13.05.2018

Học

20.05.2018

Học

27.05.2018

Nghỉ giữa học kỳ - THÊM SỨC

03.06.2018

Học

10.06.2018

Học

17.06.2018

Học

24.06.2018

Học

01.07.2018

Học

08.07.2018

Bế giảng Năm Học

15.07.2018

RƯỚC LỄ LẦN ĐẦULỜI CHÚA
THÁNG 05/2018
Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ
Lịch phụng vụ
Linh Phuc Vu
  Nối kết