THÔNG TIN GIỜ LỄ

Tại Nhà thờ The Holy Name and Our Lady of the Scared Heart

Văn phòng Tuyên Úy Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam London

117 Bow Common Lane, London E3 4AU

Ngày

Giờ

Ngôn ngữ

Thứ 2

10g sáng

Lễ tiếng Việt

Thứ 3

10g sáng

Lễ tiếng Việt

Thứ 4

Thứ 5

9g30 sáng

Lễ tiếng Anh

8g tối

Lễ tiếng Việt

Thứ 6

8g tối

Lễ tiếng Việt

Thứ 7

10g sáng

Lễ tiếng Việt

Chúa Nhật

9g30 sáng

Lễ tiếng Anh

12g trưa

Lễ tiếng Việt


Tại Trường Giáo Lý và Việt Ngữ

130 Poplar High Street E14 0AG

Ngày

Giờ

Ngôn ngữ

Chúa Nhật

1g chiều

Lễ tiếng Việt cho thiếu nhi


LỄ CHÚA NHẬT TẠI CÁC CỘNG ĐOÀN

1. Cộng Đoàn Harlow

- 3 giờ chiều ngày thứ 7 tuần thứ hai trong tháng.

- Địa chỉ: Saint James Church of England,

3 Perry Rd, Harlow CM18 7NW

2. Cộng Đoàn Portsmouth

- 2 giờ chiều ngày Chúa Nhật tuần thứ hai trong tháng.

- Địa chỉ: Nhà thờ Our Lady of Loudres,

Bransbury Road, Southsea, Hampshire PO4 9JY

3. Cộng Đoàn Hampton Court

- 8 giờ tối ngày thứ 7 tuần thứ ba trong tháng.

- Địa chỉ: Nhà thờ St. Theodores,

110 Station Rd, Hampton TW12 2AS

4. Cộng Đoàn Tottenham

- 4 giờ chiều ngày Chúa Nhật tuần thứ 3 trong tháng.

- Địa chỉ: Nhà thờ St. Francis de Sales,

729 High Rd, London N17 8AG

5. Cộng Đoàn Mitcham

- Chỉ có 2 thánh lễ Chúa Nhật trong 1 năm, vào cuối Mùa Vọng và Mùa Chay

- Địa chỉ: Nhà thờ St Michael's Catholic,

9 Fern Ave, Mitcham CR4 1LS

6. Cộng Đoàn Peckham

- 7 giờ tối Chúa Nhật đầu tiên trong tháng.

- Địa chỉ: Nhà thờ St. James the Great,

45 Elm Grove, Peckham, SE15 5DD

Ý CẦU NGUYỆN
Tháng 12/2018 - Cầu cho việc truyền đạt đức tin
Xin cho những người dấn thân phục vụ việc tìm hiểu đức tin biết tìm ngôn ngữ thích hợp với thời nay trong khi đối thoại với các nền văn hóa.
THÁNG 12/2018
Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi
Lịch phụng vụ
Linh Phuc Vu
  Nối kết