THÔNG TIN GIỜ LỄ

Tại Nhà thờ The Holy Name and Our Lady of the Scared Heart

Văn phòng Tuyên Úy Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam London

117 Bow Common Lane, London E3 4AU

Ngày

Giờ

Ngôn ngữ

Thứ 2

10g sáng

Lễ tiếng Việt

Thứ 3

10g sáng

Lễ tiếng Việt

Thứ 4

Thứ 5

9g30 sáng

Lễ tiếng Anh

8g tối

Lễ tiếng Việt

Thứ 6

8g tối

Lễ tiếng Việt

Thứ 7

10g sáng

Lễ tiếng Việt

Chúa Nhật

9g30 sáng

Lễ tiếng Anh

12g trưa

Lễ tiếng Việt


Tại Trường Giáo Lý và Việt Ngữ

130 Poplar High Street E14 0AG

Ngày

Giờ

Ngôn ngữ

Chúa Nhật

1g chiều

Lễ tiếng Việt cho thiếu nhi


LỄ CHÚA NHẬT TẠI CÁC CỘNG ĐOÀN

1. Cộng Đoàn Harlow

- 3 giờ chiều ngày thứ 7 tuần thứ hai trong tháng.

- Địa chỉ: Saint James Church of England,

3 Perry Rd, Harlow CM18 7NW

2. Cộng Đoàn Portsmouth

- 2 giờ chiều ngày Chúa Nhật tuần thứ hai trong tháng.

- Địa chỉ: Nhà thờ Our Lady of Loudres,

Bransbury Road, Southsea, Hampshire PO4 9JY

3. Cộng Đoàn Hampton Court

- 8 giờ tối ngày thứ 7 tuần thứ ba trong tháng.

- Địa chỉ: Nhà thờ St. Theodores,

110 Station Rd, Hampton TW12 2AS

4. Cộng Đoàn Tottenham

- 4 giờ chiều ngày Chúa Nhật tuần thứ 3 trong tháng.

- Địa chỉ: Nhà thờ St. Francis de Sales,

729 High Rd, London N17 8AG

5. Cộng Đoàn Mitcham

- Chỉ có 2 thánh lễ Chúa Nhật trong 1 năm, vào cuối Mùa Vọng và Mùa Chay

- Địa chỉ: Nhà thờ St Michael's Catholic,

9 Fern Ave, Mitcham CR4 1LS

6. Cộng Đoàn Peckham

- 7 giờ tối Chúa Nhật đầu tiên trong tháng.

- Địa chỉ: Nhà thờ St. James the Great,

45 Elm Grove, Peckham, SE15 5DD

Ý CẦU NGUYỆN
Tháng 7/2019: Ý nguyện chung cầu cho Công lý
Xin cho những ai hành xử công lý biết thực thi một cách liêm chính, đừng để những gì bất công đang thịnh hành trên thế giới này trở thành phán quyết cuối cùng
CÁC DỊP LỄ
- 07/07: Mừng 20 linh mục của Cha Tuyên úy Simon Nguyễn Đức Thắng
- 13 và 14/7: Hội Chợ Hè 2019
- 28/7: Thầy Sáu Phaolô Lý Trọng Song mừng Thọ 90 tuổi và mừng 30 năm phục vụ Thiên Chúa trong chức vụ phó tế.
Lịch phụng vụ
Linh Phuc Vu
  Nối kết