Cầu cho sứ vụ của giáo dân: Xin cho các Kitô hữu giáo dân biết hoàn thành sứ vụ đặc biệt của mình, khi dùng óc sáng tạo để đương đầu với những thách đố của thế giới hôm nay.

THÔNG TIN PHỤNG VỤ VÀ THÁNH LỄ

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ

NGÀY GIỜ Ý LỄ PHỤNG VỤ
CN (20.05) 9g15 sáng: lễ t.Anh
12g trưa:lễ t.Việt
CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI LỄ THÊM SỨC
T.Hai (28.05) 10g sáng: lễ t.Việt Thánh lễ thường ngày
T.Ba (29.5) 10g sáng: lễ t.Việt Thánh lễ thường ngày
T.Năm (31.05) 9g15 sáng: lễ t.Anh
8g tối: lễ t.Việt
Lễ Đức Ma-Ri-A Thăm Viếng Bà Ê-Li-Sa-Bét
T.Sáu (01.06) 8g tối: lễ t.Việt Thánh Justin, Tử đạo
T.Bảy (02.06) 10g sáng: lễ t.Việt Thánh lễ thường ngày
CN (03.06) 9g15 sáng: lễ t.Anh
12g trưa:lễ t.Việt
1g chiều:trường G.lý
CHÚA NHẬT MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA
LỜI CHÚA
THÁNG 05/2018
Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ
Lịch phụng vụ
Linh Phuc Vu
  Nối kết