THÔNG TIN GIỜ LỄ

Thứ

Ngày

Giờ

Ý lễ Phụng Vụ

Ghi Chú

Hai

17/6

-ChúaNhậtXQuanhNăm, 9/6:

Lễ 9.30: £ 76.10

Lễ 12.00: £ 1,499.68

CD Peckham: £ 140

- Ẩm thực:

ACE Vinh-Hà Tĩnh: £ 1000

Quán nước c. Hương, c. Thúy: £ 250

Tiền hoa: £ 25

19/6

Năm

20/6

20g00

St. Alban, Tử đạo

Sáu

21/6

20g00

St. Lu-y Gonzaga

Bảy

22/6

10g00

St. John Fisher và Thomas More

CN

23/6

9g30; 12g00

Chúa Nhật XII Thường Niên

Ý CẦU NGUYỆN
Trong thời điểm virus corona đang gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp thế giới, chúng ta hiệp lời cầu xin Thiên Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta. Xin Ngài xót thương và sớm đẩy lùi bệnh dịch. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các nhà chức trách trên thế giới đang dùng mọi biện pháp để đương đầu với căn bệnh, cầu nguyện cho các bác sỹ, y tá đang vất vả phục vụ các bệnh nhân, cầu nguyện cho những người đã và đang bị nhiễm bệnh, cầu nguyện cho những người đã qua đời vì căn bệnh này, và cầu nguyện cho mỗi người chúng ta được bình an.
CÁC DỊP LỄ
Lịch phụng vụ
  Nối kết