Cầu cho các trang mạng xã hội: Xin cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với người khác.

THÔNG TIN PHỤNG VỤ VÀ THÁNH LỄ

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ

NGÀY GIỜ Ý LỄ PHỤNG VỤ
CN (08.07) 9g15 sáng: lễ t.Anh
12g trưa:lễ t.Việt
1g chiều:trường G.lý
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
T.Hai (09.07) 10g sáng: lễ t.Việt Thánh lễ thường ngày
T.Ba (10.7) 10g sáng: lễ t.Việt Thánh lễ thường ngày
T.Năm (12.07) 9g15 sáng: lễ t.Anh
8g tối: lễ t.Việt
Thánh lễ thường ngày
T.Sáu (13.07) 8g tối: lễ t.Việt Thánh lễ thường ngày
T.Bảy (14.07) 10g sáng: lễ t.Việt
8g tối: lễ t.Việt
Thánh lễ thường ngày
CN (15.07) 9g15 sáng: lễ t.Anh
12g trưa:lễ t.Việt
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B
LỜI CHÚA
THÁNG 06/2018
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được bày tỏ ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên Thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.
Lịch phụng vụ
Linh Phuc Vu
  Nối kết