THÔNG TIN GIỜ LỄ


Thứ

Ngày

Giờ

Ý lễ Phụng Vụ

Ghi Chú

Hai

5/6

St. Boniface, Tử đạo

- ChúaNhậtHiệnXuống, 28 /5:

Lễ 9.30: £ 133.32

Lễ 12.00: £ 1,356.00

- Ẩm thực:

Nước c. Hương, c. Thúy: £ 200

Nhóm AC Trung Xuyên: £ 100

Tiền Hoa: £ 20

7/6

Năm

8/6

20g00

Sáu

9/6

20g00

Bảy

10/6

10g00

Nhớ Đức Mẹ

CN

11/6

9g30; 12g00

Chúa Nhật

LỄ MÌNH THÁNH CHÚA
Ý CẦU NGUYỆN
Trong thời điểm virus corona đang gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp thế giới, chúng ta hiệp lời cầu xin Thiên Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta. Xin Ngài xót thương và sớm đẩy lùi bệnh dịch. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các nhà chức trách trên thế giới đang dùng mọi biện pháp để đương đầu với căn bệnh, cầu nguyện cho các bác sỹ, y tá đang vất vả phục vụ các bệnh nhân, cầu nguyện cho những người đã và đang bị nhiễm bệnh, cầu nguyện cho những người đã qua đời vì căn bệnh này, và cầu nguyện cho mỗi người chúng ta được bình an.
CÁC DỊP LỄ
Lịch phụng vụ
  Nối kết