Trang web cdcgvietnamlondon.org là trang web của cộng đoàn công giáo Việt Nam tại London, Anh quốc. Trang web này hiện đang trong quá trình xây dựng.

Mọi góp ý xin gửi qua email: cdcgvietnamlondon@gmail.com.

Xin chân thành cám ơn.

Ý CẦU NGUYỆN
Tháng 4/2019: Cầu cho các bác sỹ, các thày thuốc và những người cộng tác của họ tại các nơi đang diễn ra chiến tranh. Cầu cho các bác sỹ, các thày thuốc và những người hoạt động nhân đạo tại các nơi đang diễn ra chiến tranh, là những người chấp nhận nguy hiểm đến tính mạng để cứu giúp những người khác.
CÁC DỊP LỄ
Lịch phụng vụ
Linh Phuc Vu
  Nối kết