Cầu cho sứ vụ của các tu sĩ: xin cho các tu sĩ nam nữ biết đổi mới nhiệt tình tông đồ, và biết tìm gặp gỡ những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người thấp cổ bé miệng.


LỜI CHÚA
THÁNG 10/2018
Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.
Lịch phụng vụ
Linh Phuc Vu
  Nối kết