http://rcdow.org.uk/att/images/diocese/coat%20of%20arms%20square.jpg

Diocese of Westminster

The Holy Name and Our Lady of the Sacred Heart

Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại London

CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC GIẤY TỜ

LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CỬ HÀNH BÍ TÍCH HÔN PHỐI

I. CÁC YÊU CẦU CHUNG:

1. Cần thời gian tối thiểu 6 tháng để tiến hành thủ tục hồ sơ xin kết hôn. Lý do: số lượng người xin làm hồ sơ kết hôn của tất cả 217 giáo xứ trong Địa phận Westminster là rất nhiều, trong khi đó số lượng nhân viên làm việc trong Văn phòng Chưởng Ấn (The Chancery) chỉ có 3 người. Vì vậy, thời gian cần thiết cho việc xem xét hồ sơ là 6 tháng.

2. Các cặp sắp kết hôn phải tham dự khóa học dự bị hôn nhân và phải được cấp chứng chỉ hoàn thành trước khi cử hành Bí tích Hôn phối.

Vì vậy, các cặp sắp kết hôn và các gia đình không thể chọn và ấn định ngày giờ đám cưới và không nên đặt nhà hàng trước khi mọi thủ tục giấy tờ được hoàn tất.

II. TRƯỜNG HỢP HAI NGƯỜI CÔNG GIÁO VÀ CHƯA TỪNG KẾT HÔN (cả trên mặt giấy tờ và cả trên đời sống hôn nhân thực sự)

Cha chánh xứ sẽ được phép cử hành Bí tích Hôn Phối mà không cần phải xin phép Tòa Giám mục nếu cả hai người cung cấp được các giấy tờ sau đây:

1. Đã đăng ký kết hôn và có Giấy Kết hôn (Certificate for Marriage) cho phép cử hành đám cưới tại nhà thờ. Giấy này cũng thường được gọi là “ Blue Form”.

2. Hai Giấy tuyên bố độc thân (Statutory Declaration of Freedom). Mỗi người tuyên bố, ký tên và xác nhận trước mặt một luật sư (solicitor). Mẫu đơn này có sẵn tại Văn phòng Giáo xứ.

3. Chứng chỉ Rửa tội và Thêm Sức (Certificates of Baptism and Confirmation)

4. Mẫu đơn Thông tin Kết hôn (Information for Marriage) đã được điền đầy đủ thông tin. Mẫu đơn này có sẵn tại Văn phòng Giáo xứ.

III. TRƯỜNG HỢP HAI NGƯỜI CÔNG GIÁO ĐÃ KẾT HÔN NGOÀI ĐỜI VỚI NHAU NHƯNG CHƯA CỬ HÀNH BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Ngoài các giấy tờ về mặt đạo ở phần trên còn cần thêm các giấy tờ sau:

1. Chứng thực kết hôn ngoài đời (Certified Copy of Entry of Marriage)

2. Giấy xin phép Tòa Giám mục cho phép hợp thức hóa hôn nhân theo Đạo Công giáo (Application for Convalidation) có sẵn tại Văn phòng Giáo xứ.

Các hồ sơ này sẽ được gửi lên Tòa Giám mục để xin phép được cử hành Bí tích Hôn Phối. Linh mục Chánh xứ không được cử hành Bí tích Hôn Phối cho đến khi được Tòa Giám mục cho phép.

IV. TRƯỜNG HỢP HÔN NHÂN GIỮA MỘT NGƯỜI CÔNG GIÁO VÀ MỘT TÍN HỮU KI-TÔ GIÁO KHÔNG PHẢI CÔNG GIÁO (ANH GIÁO, TIN LÀNH, CHÍNH THỐNG GIÁO…) VÀ CHƯA TỪNG KẾT HÔN

Ngoài các giấy tờ cần thiết trong việc cử hành Bí tích Hôn Phối cho hai người Công Giáo, còn cần điền thêm Đơn xin phép được làm phép kết hôn giữa hai Kitô hữu (Application for Permission for a Mixed Marriage). Mẫu đơn này có sẵn tại Văn phòng giáo xứ.

Đơn này do người Công giáo điền đầy đủ các thông tin, ký tên và được cha chánh xứ xác nhận. Toàn bộ hồ sơ sẽ được gửi về Tòa Giám mục và chờ giấy phép của Đức Giám mục trước khi Bí tích Hôn Phối được cử hành.

V. TRƯỜNG HỢP HÔN NHÂN GIỮA MỘT NGƯỜI CÔNG GIÁO VÀ MỘT NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ KI-TÔ GIÁO (PHẬT GIÁO, HỒI GIÁO, CAO ĐÀI… HOẶC KHÔNG THUỘC VỀ TÔN GIÁO NÀO CẢ)

Để tiến hành thủ tục, cha chánh xứ cần các giấy tờ sau đây:

1. Mẫu đơn Thông tin Kết hôn (Information for Marriage) đã được điền đầy đủ thông tin. Mẫu đơn này có sẵn tại Văn phòng Giáo xứ.

2. Giấy tuyên bố độc thân (Statutory Declaration of Freedom) đã được ký tên và xác nhận trước mặt một luật sư (solicitor). Mẫu đơn này có sẵn tại Văn phòng Giáo xứ.

3. Chứng thực kết hôn ngoài đời (Certified Copy of Entry of Marriage) hoặc Giấy Kết hôn (Certificate of Marriage)

Ngoài ra, người Công giáo cần có thêm:

1. Chứng chỉ Rửa tội và Thêm sức (Certificates of Baptism and Confirmation)

2. Giấy xin phép được cử hành Hôn Phối với người không phải là Ki-tô Giáo (Application for Dispensation from the Impediment of Disparity of Cult) được ký trước mặt cha chánh xứ cam đoan là cả hai hiểu rõ những ràng buộc về hôn nhân Công giáo. Mẫu giấy này có sẵn tại Văn phòng giáo xứ.

VI. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

Các trường hợp sau đây xin đến gặp trực tiếp cha chánh xứ để được giải thích và hướng dẫn cụ thể:

1. Những trường hợp không thuộc các trường hợp nêu trên.

2. Không cung cấp được Giấy chứng nhận kết hôn theo pháp luật Anh Quốc.

3. Không cung cấp được các chứng chỉ Rửa tội và Thêm sức.

4. Một trong hai người hoặc cả hai đã kết hôn trước đây theo pháp luật ngoài đời hoặc theo luật của Hội Thánh mà nay đã ly dị.

5. Đám cưới được tổ chức ở nước ngoài.

6. Đám cưới ở một nhà thờ khác.

7. Các trường hợp đặc biệt.

http://www.stjoeparish.com/portals/2/Christian%20Formation/CF%20Layout%20Pics/marriage.jpg
http://www.alphat.org/wp-content/uploads/2015/06/were-here-to-help.jpg

Nếu cần thêm bất cứ thông tin gì liên quan đến việc cử hành Bí tích Hôn phối, ông bà anh chị em có thể liên hệ:

Văn phòng Tuyên úy Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại London

117 Bow Common Lane, E3 4AU

Tel: 0207 987 3477

Email: bowcommon@rcdow.org.uk

Lm. Simon Nguyễn Đức Thắng

Vietnamese Chaplain

Mobile: 07920044275

Email: simon_hue@yahoo.co.uk

Brenda Roberts

Vice Chancellor of Chancery Office

Diocese of Westminster

Telephone: 020 7798 9037

Email: brendaroberts@rcdow.org.uk

Edmund Adamus

Director for Marriage & Family Life

Diocese of Westminster

Tel: 020 7798 9363

Email:edmundadamus@rcdow.org.uk

Maria O'Brien

Assistant for Marriage & Family Life

Diocese of Westminster

Tel: 020 7931 6064

Email: family@rcdow.org.ukÝ CẦU NGUYỆN
Trong thời điểm virus corona đang gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp thế giới, chúng ta hiệp lời cầu xin Thiên Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta. Xin Ngài xót thương và sớm đẩy lùi bệnh dịch. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các nhà chức trách trên thế giới đang dùng mọi biện pháp để đương đầu với căn bệnh, cầu nguyện cho các bác sỹ, y tá đang vất vả phục vụ các bệnh nhân, cầu nguyện cho những người đã và đang bị nhiễm bệnh, cầu nguyện cho những người đã qua đời vì căn bệnh này, và cầu nguyện cho mỗi người chúng ta được bình an.
CÁC DỊP LỄ
Lịch phụng vụ
  Nối kết